Uvjeti i prijava

Dom za starije i nemoćne osobe "Moj dom Majdenić" - Donji Miholjac

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi – Pomoć u kući

 1. PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE ( PODNOSITELJ I ČLANOVE OBITELJI)
 2. OIB
 3. IZVOD IZ MATICE ROĐENIH( ZA PODNOSITELJA I ČLANOVE OBITELJI)
 4. DOKAZI O SVIM VRSTIMA PRIHODA
 5. UVJERENJE HZMO DA NIJE KORISNIK MIROVINE
 6. UVJERENJE IZ KATASTRA
 7. POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI DOHOTKA
 8. POTVRDA POREZNE UPRAVE O O IMOVINSKOM STANJU KORISNIKA I ČLANOVA
  OBITELJI
 9. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL, POTVRDA O VLASNIŠTVU ZA KORISNIKA I ČLANOVE
  OBITELJI
 10. PODACI O RODITELJIMA,DJECI, BRAČNOM DRUGU
 11. MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

NAPOMENA: PRIHODI NE SMIJU PRELAZITI IZNOS OD 1.500,00 KN ( TISUĆU I PET STOTINA KUNA) KAKO BI OSTVARILI PRAVO NA POMOĆ U KUĆI.