Pomoć u kući

Dom za starije i nemoćne osobe "Moj dom Majdenić" - Donji Miholjac

 U sklopu Doma organizirano je pripremanje i dostavu toplih obroka osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga. 

Sve je više starijih kućanstava u kojima bračni parovi više nisu sigurni u kuhanju ili je pak riječ o samačkim kućanstvima kojima se kuhanje za jednu osobu više ne isplati. Ili pak ne žele. U tom je smjeru ponuda toplih obroka koji se dostavljaju na kućnu adresu sasvim elegantno rješenje.

Dostava toplih obroka organizirana je sedam dana u tjednu, uključujući i blagdane.